A „NŐK” regény két hasonló terjedelmű részből, azaz két kötetből („Keresés” és „Kutatás”) áll, melyek közül egyik sem rendelhető a másik elé. Egyenrangúak, egyenértékűek.

A regény  egyes szám első személyben elbeszélve – egy férfinak a barátnőihez fűződő kapcsolatait veszi sorban végig. Lényegében nem más, mint a férfiember abszurd módon ábrázolt párkeresési odüsszeiája.

A regény többnyire egymástól független történetekből áll. Ezek körforgásszerűen, kisebb-nagyobb átmenettel csatlakoznak egymáshoz; nincs első és utolsó rész. (Szemléltetésül a ringlispil vagy a tibeti imamalom kínálkozik.)

Könyv-technikailag ez úgy oldható meg, hogy egy történet első fele az egyik kötet végét alkotja, és a másik kötet elején folytatódik. Egy másik epizóddal ez fordítva ismétlődik meg.

Bár a könyv az egyes részletekben „realista”, egészében abszurd. A „főhős” nem öregszik, életkora (melyre nincs utalás; csak sejteni lehet: kb. 25-40 éves) minden egyes történetben ugyanolyan. Az időszak sem pontosan behatárolt, a történetek akár ma is játszódhatnak.

A regényben szereplő huszonöt – egymástól karakteresen eltérő – nőt viselkedésük és cselekedeteik jellemzik. A főhősnek a maga identitását kereső, bizonytalan figurája a velük való kapcsolatai visszfényében rajzolódik ki.

A regény pontos és őszinte szavakat, kifejezéseket használva nem tér ki a szexuális cselekmények – ugyancsak pontos és őszinte – leírása elől, igyekszik elkerülni a körülírásokat, szépítő kifejezéseket, és összekacsintó sejtetéseket.

A novellafűzér-szerű felépítés tagolja és megkönnyíti a befogadást.

Szóközökkel együtt a regény terjedelme 1 150 000 leütés. (Kutatás kötet: 582 000, Keresés kötet: 568 000.)